tr?id=262298997583264&ev=PageView&noscript=1 EpilMe | ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ : Химически пилинг - Enerpeel TCA - Трихлороцетна киселина

Избрани процедури

Няма избрани процедури
Тотал 0,00 лв

 пилинг enerpeel3 EpilMe | ХИМИЧЕСКИ ПИЛИНГ : Химически пилинг - Enerpeel TCA - Трихлороцетна киселина
химически пилинг enerpeel3
химически пилинг

Химически пилинг - Enerpeel TCA - Трихлороцетна киселина

Химически пилинг - Enerpeel TCA - Трихлороцетна киселина представлява процедура на контролирано унищожаване на повърхностните кожни слоеве чрез прилагане на разтвори на различни киселини. Това цели отстраняването на повърхостния горен слой, изграден от мъртви клетки.По този начин се активират естетвените регенеративни процеси, в резултат на което кожата е видимо по-еластична, хидратирана и с избистрен тен.
80,00 лв
Vanity Zone